Proteesimine

Proteesimine

Proteesimisega taastatakse üksikute hammaste ja hammasteridade defektid. Kasutatakse väga palju erinevaid konstruktsioone ja materjale, mille hulgast sobivama ja efektiivsema valib hambaarst koos patsiendiga. Proteesimise alla kuuluvad nii eemaldatavad (plaat- ja büügelproteesid) kui ka suust mitte-eemaldatavad konstruktsioonid (kroonid ja sillad). Hambaarsti poolt võetud jäljendi alusel valmistatakse hambakroonid või eemaldatav protees hambalaboris.

Kroonid ja sillad

Kroonide ja sildade valmistamisel kasutame peamiselt täiskeraamilisi lahendusi. Täiskeraamika tsirkooniumkroonide eelised on:
• väga hea esteetiline tulemus ( ei tekki tumedat viirgu igemejoonel )
• bioloogiliselt sobivaim materjal ( allergiavaba; mikroobid ei kinnitu nii kergelt kui oma hamba külge )
• tugev ja vastupidav- – tsirkooniumoksiid on üks väheseid keraamilisi materjale, mis suu tagumise osa tugevale mälumisjõule hästi vastu peab.
• Metallivaba – restauratsioon on täiskeraamiline, ei ole kasutatud ühtegi metalli
• Ei moodustu pragusid , tsirkooniumi mikrostruktuur ei muutu
• Ülimalt täpne sobivus – erakordne täpsus on saavutatud tänu ülitäpsele skännerile (<20 µm) ja arvutis modelleerimisele. Freesimise täpsus on väga hea, seega ka kape sobivus prepareeritud hambale.

Hammaste katmist kroonidega tuleks planeerida kui,
• Hambas on täidiseid üle 1/3 hambast
• Hamba krooniosa on vähe säilinud ja seda on vaja taastada suures ulatuses
• Hambale on teostatud juureravi
• Vajalik on tõsta hambumuskõrgust
• Vajalik on muuta hamba värvi või asendit

Laminaadid

Laminaate planeerime kui,
• Vajalik on hammaste värvi muutmine, kuid valgendamine ei ole andnud soovitud tulemust
• Hammaste asendit/kuju on vaja vähesel määral korrigeerida

Panused

Panuseid (inlay-onlay) planeerime kui,
• Täidis on ulatuslik ja haarab hamba kontaktpinna

Individuaalne raviplaan

Sageli peab kombineerima erinevaid proteesi liike. Näiteks osad hambad taastatakse kroonidega, osad aga eemaldatava proteesiga nn. luku abil.Selliste proteeside kasutamine on näidustatud kui hammaskonda ei ole võimalik mingil põhjusel taastada kroonide ja implantaatidega (vt.implantatsioon). Kuna tänapäeval on kasutusel väga erinevad materjalid ja proteesiliigid, siis parima lahenduseni jõuame sageli peale individuaalse raviplaani koostamist. See tähendab, et enne ravi alustamist kuulame me patsiendi soove ning hindame hammaste ja suuõõne olukorda. Hammaste seisundi analüüsimisel kasutame digitaaseid röntgenülesvõtteid, kaardistame igemetaskud, valmistame diagnostilised mudelid ja teeme diagnostilise ülesvahatuse mudelitel visualiseerimaks ravi lõpp-tulemuse.